PATVIRTINTA

Lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus

2018 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-35

  2018-2019 m. m.                                      Muzika ir kūno kultūra                                                         

PIrmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
5 – Muzika

9.05 – 9.30

6 – Muzika

8.55 – 9.20

7 – Muzika

9.00 – 9.25

5 –  Muzika

9.00 – 9.25

4 – Muzika

9.00 – 9.25

9 – Muzika

9.35 – 9.55

9 – Muzika

9.25 – 9.45

3– Muzika

9.30 – 9.50

7 – Muzika

9.30 – 9.55

8 – Muzika

9.30 – 9.50

1- Muzika

10.00 – 10.20

8– Muzika

9.50 – 10.10

11 – K. kultūra

9.55 – 10.20

2- Muzika

10.00 – 10.20

6 – K. kultūra

9.55 – 10.20

Krepšinis

10.30 – 11.15

10 – K. kultūra

10.15 – 10.40

Choreografija

10.30-11.05

  Krepšinis

10.30 – 11.15

 Choreografija

10.30-11.05

4 – Muzika

10.45 – 11.10

10 – Muzika

11.45 – 12.10

11 – Muzika

11.45 – 12.10

10– Muzika

11.45 – 12.10

6– Muzika

11.45– 12.10

11 – Muzika

11.45 – 12.10

11 – K. kultūra

15.00 – 15.25

5 – K. kultūra

15.00 – 15.25

4 – K. kultūra

15.00– 15.25

8 – K. kultūra

15.05 – 15.25

10 – K. kultūra

15.00 – 15.25

4 – K. kultūra

15.30 – 15.55

7 – K. kultūra

15.30 – 15.55

6 – K. kultūra

15.30 – 15.55

9– K. kultūra

15.30 – 15.50

5 – K. kultūra

15.30 – 15.55

8 – K. kultūra

16.05 – 16.25

3 – K. kultūra

16.05 – 16.25

9 – K. kultūra

16.00 – 16.20

1– K. kultūra

16.00 – 16.25

7 – K. kultūra

16.05 – 16.30

2 – K. kultūra

16.25 – 16.45

Anglų k.-2 pogr.

15.00 – 16.30

Rytinė mankšta

10-11 gr. – 8.05

8-9 gr. – 8.20

4-6 gr.– 8.05

5-7 gr. – 8.20

10-11 gr. – 8.05

4-6 gr. – 8.20

4-6 gr.– 8.05

8-9 gr. – 8.20

10-11 gr. – 8.05

5-7 gr. – 8.20