Aiškinamasis raštas 2022.12.31

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2022.09.

Forma Nr2 2022.09.30

Forma Nr.1 2022.09.30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30

Finansinės būklės ataskaita 2022-06-30

Aiškinamasis raštas 2022 m. II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-03-31

Aiškinamasis raštas 2022 m. I ketv.

Finansinės ataskaitos I ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022.12.31