PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS” DIREKTORĖ

Lina Budreikaitė

Tel. (8­ 45)­ 43 13 65

el.p. darzelis@ldzilvitis.lt

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

Roma Bačiulienė

Tel. (8­ 45)­ 43 62 09

el.p. romadarzelis@gmail.com

 

ŪKVEDĖ Dainora Bulderienė

Tel. (8­ 45)­ 43 62 09

el.p. darzelis.zilvitis@gmail.com

 

VYRIAUSIOJI BUHALTERĖ

Rima Gaigalaitė

Tel. (8­ 45)­ 43 13 65

el.p.buhalterija@ldzilvitis.lt

 

 

VAIKŲ MAITINIMO IR HIGIENOS SPECIALISTAS

Dalė Kiaunienė

Tel. (8­ 45)­ 43 62 09

el.p. slaugytoja@ldzilvitis.lt