Darbo apmokėjimo sistema

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Korupcijos prevencijos tvarka

Smurto ir patyčių prevencijos aprašas

Vaikų saugumo užtikrinimo tvarka

Etikos kodeksas

Krizių valdymo aprašas

Vaikų maitinimo organizavimo aprašas

Vaikų-pasiekimų-vertinimo-APRAŠAS

Lopšelio grupių 15 dienų valgiaraštis

Darželio grupių 15 dienų valgiaraštis

Darbuotojų maitinimo įstaigoje tvarkos aprašas

Atostogų suteikimo darbuotojams tvarka

Dokumentų valdymo tvarkos aprašas

Gautos paramos panaudojimo tvarka

Mokestis už įstaigos lankymą

Elektroninio dienyno naudojimo tvarka

Mokesčio įstaigos reikmėms lėšų naudojimo tvarka