Darbo apmokėjimo sistema

Duomenų apsaugos tvarka

Korupcijos prevencijos tvarka

Smurto ir patyčių prevencijos aprašas

Vaikų saugumo užtikrinimo tvarka

Etikos kodeksas

Krizių valdymo aprašas

Vaikų maitinimo organizavimo aprašas

Lopšelio grupių 15 dienų valgiaraštis

Darželio grupių 15 dienų valgiaraštis

Darbuotojų maitinimo įstaigoje tvarkos aprašas

Atostogų suteikimo darbuotojams tvarka

Dokumentų valdymo tvarkos aprašas

Gautos paramos panaudojimo tvarka

Skalbinių išdavimo tvarkos aprašas

Mokestis už įstaigos lankymą