Darbo apmokėjimo sistema

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Korupcijos prevencijos tvarka

Smurto ir patyčių prevencijos aprašas

Vaikų saugumo užtikrinimo tvarka

Etikos kodeksas

Krizių valdymo aprašas

Vaikų maitinimo organizavimo aprašas

Vaikų-pasiekimų-vertinimo-APRAŠAS

1-3 m. vaikams 15 dienų valgiaraštis

4-7 m. vaikams 15 dienų valgiaraštis

PU nemokamo maitinimo tvarka

Darbuotojų maitinimo įstaigoje tvarkos aprašas

Atostogų suteikimo darbuotojams tvarka

Dokumentų valdymo tvarkos aprašas

Gautos paramos panaudojimo tvarka

Atlyginimo už ikimokyklinės ugdymo įstaigos lankymą tvarka

Elektroninio dienyno naudojimo tvarka

Mokesčio įstaigos reikmėms lėšų naudojimo tvarka