Panevėžio lopšelio-darželio „Žilvitis“ darbo tvarkos taisyklės

Darbo tvarkos taisyklės

 

Lopšelio-darželio “Žilvitis” strateginiai veiklos planai:

Strateginis 2020-2022 m. planas

Strateginis 2017-2019 m. veiklos planas

 

Metiniai veiklos planai ir jų priedai:

Lopšelio-darželio 2021 m. veiklos planas

2021 m. metodinės veiklos planas

2021m. VGK veiklos planas

Lopšelio-darželio 2020 m. veiklos planas

2020m. VGK planas

Metod.veikl.planas 2020

Lopšelio-darželio 2019 m. veiklos planas

Metodinės veiklos planas 2019 m.

VGK 2019 m. veiklos planas

2019 metų veiklos ataskaita

2019 m. veiklos ataskaita

2018 metų veiklos ataskaita

2018 m. veiklos ataskaita