Panevėžio lopšelio-darželio „Žilvitis“ darbo tvarkos taisyklės

Darbo tvarkos taisyklės

2017-2019 metų strateginis veiklos planas

Strateginis 2017-2019 m. veiklos planas

Metinis veiklos planas 2019 metams

Lopšelio-darželio 2019 m. veiklos planas

Metodinės veiklos planas 2019 m.

VGK 2019 m. veiklos planas

2018 metų veiklos ataskaita

2018 m. veiklos ataskaita