Panevėžio lopšelio-darželio „Žilvitis“ darbo tvarkos taisyklės

Darbo tvarkos taisyklės

2020-2022 metų strateginis veiklos planas

Strateginis 2020-2022 m. planas

2017-2019 metų strateginis veiklos planas

Strateginis 2017-2019 m. veiklos planas

Metinis veiklos planas 2020 m. ir jo priedai

Lopšelio-darželio 2020 m. veiklos planas

2020m. VGK planas

Metod.veikl.planas 2020

Metinis veiklos planas 2019 metams

Lopšelio-darželio 2019 m. veiklos planas

Metodinės veiklos planas 2019 m.

VGK 2019 m. veiklos planas

2019 metų veiklos ataskaita

2019 m. veiklos ataskaita

2018 metų veiklos ataskaita

2018 m. veiklos ataskaita