Panevėžio lopšelio-darželio „Žilvitis“ darbo tvarkos taisyklės

NAUJOS Darbo tvarkos taisyklės

 

Lopšelio-darželio “Žilvitis” strateginiai veiklos planai:

ŽILVITIS strateginis 2023-2027 m. planas

Strateginis 2020-2022 m. planas

Strateginis 2017-2019 m. veiklos planas

 

Metiniai veiklos planai:

LD ŽILVITIS 2024 m. veiklos planas

2023 m. veiklos plano ATASKAITA

LD ŽILVITIS 2023 m. veiklos planas

2022 m. veiklos plano ATASKAITA

Lopšelio-darželio 2021 m. veiklos planas

Lopšelio-darželio 2020 m. veiklos planas

Lopšelio-darželio 2019 m. veiklos planas

2019 m. veiklos ataskaita

2018 m. veiklos ataskaita