2017–2018 m.m. lopšelyje-darželyje veikia: 3 ankstyvojo amžiaus – lopšelio grupės,
6 ikimokyklinio amžiaus – darželio grupės, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.

Vaikus ugdo ir prižiūri:

„Kiškučio“ (1) grupėje:
Auklėtojos — Ramutė Sokolova, vyresn. auklėtojos kvalifikacinė kategorija;
Emilija Pivoriūnienė, vyresn. auklėtojos kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojo padėjėja Danutė Virbukienė.

„Ančiuko“ (2) grupėje:
Auklėtojos — Vilma Meškinienė, vyresn. auklėtojos kvalifikacinė kategorija;
Sandra Petronienė,  vyresn. auklėtojos kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojo padėjėja Alma Zakarauskienė.

„Žiogelio“ (3) grupėje:
Auklėtojos — Nijolė Dovidavičienė, vyresn. auklėtojos kvalifikacinė kategorija;
Emilija Pivoriūnienė,  vyresn. auklėtojos kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojo padėjėja Vilija Mudrauskienė.

„Bitutės“ (4) grupėje:
Auklėtojos — Teresė Samuolienė, vyresn. auklėtojos kvalifikacinė kategorija;
Sandra Mikonienė, auklėtojos kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojo padėjėja Rita Kievinienė.

„Boružėlės“ (5) grupėje:
Auklėtojos — Jolanta Subatienė, vyresn. auklėtojos kvalifikacinė kategorija;
Jolanta Jutinskienė, vyresn. auklėtojos kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojos padėjėja Birutė Grikienienė.

„Pelėdžiuko“(6) grupėje:
Auklėtojos — Aušrinė Rimkevičienė, vyresn. auklėtojos kvalifikacinė kategorija;
Giedrė Ramanauskienė, vyresn. auklėtojos kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojo padėjėja Rimanta Mažylienė.

„Žuvytės“ (7) grupėje:
Auklėtojos — Rita Kuzmaitė, vyresn. auklėtojos kvalifikacinė kategorija;
Palmira Imbrasienė, vyresn. auklėtojos kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojos padėjėja Janina Karčauskienė.

„Nykštuko“ (8) grupėje:
Auklėtojos — Salomėja Žvynakienė, vyresn. auklėtojos kvalifikacinė kategorija;
Jūratė Guščiuvaitė, vyresn. auklėtojos kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojo padėjėja Vitalija Jasiūnienė.

„Drugelio“ (9) grupėje:
Auklėtojos —  Astra Bujokienė, vyresn. auklėtojos kvalifikacinė kategorija;
sandra Mikonienė, vyresn. auklėtojos kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojo padėjėja Zita Besusparienė.

„Saulutės“ (10) grupėje:
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rasa Mauzienė, auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija;
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Violeta Gasparkienė, vyresn. auklėtojos kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojo padėjėja Jadvyga Mikštienė.

„Ąžuoliuko“ (11) grupėje:
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Jūratė Palilionienė, vyresn. auklėtojos kvalifikacinė kategorija;
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sandra Petronienė, vyresn. auklėtojos kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojo padėjėja Danutė Janulienė.