Pedagoginių darbuotojų sąrašas

Eil.Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Įgyta specialybė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1 Roma Bačiulienė Aukštasis Ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija Direktoriaus pavaduotojas ugdymui III vad.kv. kategorija
2 Jolanta Jutinskienė Aukštesnysis Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas Auklėtojas vyresn.auklėtojo kv. kategorija
3 Astra Bujokienė Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Auklėtojas vyresn. auklėtojo kv. kategorija
4 Emilija Pivoriūnienė Aukštesnysis Med.felčeris Auklėtojas vyresn. auklėtojo kv. kategorija
5 Violeta Gasparkienė Aukštasis Ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija Priešmokyklinio ugdymo pedagogas vyresn. auklėtojo kv. kategorija
6 Nijolė Dovidavičienė Aukštesnysis Med. sesuo vaikų įstaigoms Auklėtojas vyresn. auklėtojo kv. kategorija
7 Ramutė Sokolova Aukštesnysis Med. sesuo vaikų įstaigoms Auklėtojas vyresn. auklėtojo kv. kategorija
8 Jūratė Palilionienė Aukštasis Edukologijos ir auklėtojo profesinės kvalifikacijos bakalauro laipsnis Priešmokyklinio ugdymo pedagogas vyresn. auklėtojo kv. kategorija
9 Salomėja Žvynakienė Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Auklėtojas vyresn. auklėtojo kv. kategorija
10 Palmira Imbrasienė Aukštesnysis Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas Auklėtojas vyresn. auklėtojo kv. kategorija
11 Teresė Samuolienė Aukštesnysis Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas Auklėtojas vyresn. auklėtojo kv. kategorija
12 Rita Kuzmaitė Aukštasis Edukologijos ir auklėtojo profesinės kvalifikacijos bakalauro laipsnis Auklėtojas vyresn. auklėtojo kv. kategorija
13 Jūratė Guščiuvaitė Aukštesnysis Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas Auklėtojas vyresn. auklėtojo kv. kategorija
14 Sandra Petronienė Aukštasis Edukologijos ir auklėtojo profesinės kvalifikacijos bakalauro laipsnis Auklėtojas vyresn. auklėtojo kv. kategorija
15 Jolanta Subatienė Aukštasis Edukologijos ir auklėtojo profesinės kvalifikacijos bakalauro laipsnis Auklėtoja vyresn. auklėtojo kv. kategorija
16 Aušrinė Rimkevičienė Aukštesnysis Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas Auklėtojas vyresn. auklėtojo kv. kategorija
17 Regina Vedlugienė Aukštasis Kultūros-švietimo darbuotojas Meninio ugdymo pedagogas vyresn. muzikos mokytojo kv. kategorija
18 Dalia Leonarda Sutkuvienė Aukštasis Specialusis pedagogas Logopedas eksperto kv. kategorija
19 Sigita Gedyminienė Aukštasis Specialusis pedagogas Logopedas logopedo metodininko kv. kategorija
20 Vilma Meškinienė Aukštasis Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas Auklėtojas vyresn. auklėtojo kv. kategorija
21 Rasa Mauzienė Aukštesnysis Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas Priešmokyklinio ugdymo pedagogas auklėtojo metodininko kv. kategorija
22 Sandra Mikonienė Aukštasis Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas Auklėtojas auklėtojos kv.k.

 

Nepedagoginių darbuotojų sąrašas

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1 Rima Gaigalaitė Vyriausiasis buhalteris, sąskaitininkas
2 Danutė Siminkevičienė Sandėlininkas
3 Dainora Bulderienė Ūkvedys, sekretorius
4 Gėnė Gadeckienė Virėjas
5 Alma Zakarauskienė Auklėtojo padėjėjas
6 Rita Kievinienė Auklėtojo padėjėjas
7 Vilija Mudrauskienė Auklėtojo padėjėjas
8 Danutė Virbukienė Auklėtojo padėjėjas
9 Birutė Grikienienė Auklėtojo padėjėjas
10 Rimanta Mažylienė Auklėtojo padėjėjas
11 Janina Karčauskienė Auklėtojo padėjėjas
12 Vitalija Jasiūnienė Auklėtojo padėjėjas
13 Jadvyga Mikštienė Auklėtojo padėjėjas
14 Zita Besusparienė Auklėtojo padėjėjas
15 Danutė Janulienė Auklėtojo padėjėjas
16 Ramunė Lopetienė Valytojas
17 Genė Sejonienė Skalbinių ir patalynės išdavėjas
18 Danguolė Pliaskienė Sargas
19 Sigitas Karčauskas Sargas
20 Dalė Kiaunienė Vaikų maitinimo ir higienos specialistas
21 Ramutė Milerienė Kiemsargis
22 Rasa Vaitkevičienė Virėjas
23 Antanas Orla Remonto darbininkas, santechnikas
24 Algis Kalvelis Elektrikas
25 Lina Venckuvienė Apskaitininkas
26 Inga Žaldokienė Virėjas
27 Janina Žiugždienė Pagalbinis darbininkas
28 Amandas Mikulėnas Sargas