2022-2023 m. m. lopšelio-darželio darbuotojų pareigybės:

Direktorius – 1 pareigybė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – 1 pareigybė

Ūkvedys – 1 pareigybė

Sekretorius – 1 pareigybė

Personalo administratorius – 0,25 pareigybės

IU mokytojas – 15,45 pareigybės

PU mokytoja – 3,37 pareigybės

Meninio ugdymo mokytojas – 1 pareigybė

Logopedas – 2,5 pareigybės

Vaikų maitinimo ir higienos administratorius – 1 pareigybė

IU mokytojo padėjėjas – 9 pareigybės

PU mokytojo padėjėjas – 2 pareigybės

Sandėlininkas – 1 pareigybė

Virėjas – 3 pareigybės

Elektrikas – 0,25 pareigybės

Nekvalifikuotų atsitiktinių darbų darbininkas – 1 pareigybė

Santechnikas – 0,25 pareigybės

Valytojas – 0,75 pareigybė

Aplinkos tvarkytojas – 1 pareigybė