2021-2022 m. m. lopšelio-darželio darbuotojų pareigybės:

Direktorius – 1 pareigybė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – 1 pareigybė

Ūkvedys – 1 pareigybė

Sekretorius – 0,5 pareigybės

IU mokytojas – 14,99 pareigybės

PU mokytoja – 3,27 pareigybės

Logopedas – 2,5 pareigybės

Vyriausiasis buhalteris – 1 pareigybė

Apskaitininkas – 0,35 pareigybės

Vaikų maitinimo ir higienos administratorius – 1 pareigybė

IU mokytojo padėjėjas – 9 pareigybės

PU mokytojo padėjėjas – 2 pareigybės

Sandėlininkas – 1 pareigybė

Virėjas – 3 pareigybės

Elektrikas – 0,25 pareigybės

Pagalbinis virtuvės darbininkas – 0,5 pareigybės

Nekvalifikuotų atsitiktinių darbų darbininkas – 1 pareigybė

Santechnikas – 0,25 pareigybės

Valytojas – 0,75 pareigybė

Kiemsargis – 1 pareigybė