2021-12-31 finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio

Finansinės būklės ataskaita 2021-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2021-09-30

Aiškinamasis raštas 2021 m. III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2021-03-31

Finansinės būklės ataskaita 2021-03-31

2021 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita 2021-06-30

2021 m. II ketvirčio aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita 2021-06-30