Prašymas dėl priėmimo į ugdymo mokyklą

Pateisinamų dokumentų lengvatoms taikyti priėmimas

Dokumentai, pagal kuriuos taikomos lengvatos, pateikiami direktoriui, priimant vaiką į lopšelį-darželį (vėliau kartą per metus iki vasario 1 d.), o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu. Lengvata taikoma nuo kitos dienos po prašymo pateikimo. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas. Laiku nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo taikoma mokesčio lengvata, tėvai įpareigojami per mėnesį apie tai informuoti ugdymo įstaigos vadovą.

Tėvai atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą.