VIZIJA

Darželis – jaukūs namai.

 

MISIJA

Modernizuojame ugdymo turinį pagal vaikų ir tėvų poreikius, organizuojame pailginto buvimo grupes, inicijuojame priešmokyklinio ugdymo naujoves. Esame vertybinių nuostatų ugdytojai, savo pavyzdžiu formuojame darželio įvaizdį organizuodami tradicinius renginius.

 

TIKSLAS
Ugdyti laisvą ir atsakingą asmenybę, telkiant visą lopšelio-darželio bendruomenę ugdymo tęstinumui užtikrinti, siekiant sėkmingos mokyklinės brandos.

UŽDAVINIAI

  • Skatinti ir remti pedagogų, kito personalo iniciatyvas, tarpusavio bendradarbiavimą, sudaryti optimalias sąlygas kiekvieno iš jų profesiniams gebėjimams skleistis.
  • Efektyvinti bendruomenės ir savivaldos institucijų darbą vertinant ugdymo pokyčius, inicijuojant šeimos bendradarbiavimą.
  • Skatinti pažinimo procesų lavėjimą per žaidimą, tautos kultūrą, meninę veiklą.
  • Saugoti ir puoselėti vaikų fizinę ir psichinę sveikatą.
  • Pritraukti lėšas, modernizuoti ir atnaujinti lopšelio-darželio materialinę bazę.

 

HERBAS HIMNAS

Kas rytą mus kviečia darželis
gražiausiu Žilvičio vardu.
Mes mylim čia pasakų šalį,
mums gera čia būti kartu.

Žilvičio mes vaikai,
gyvename linksmai.
Žilvičio mes vaikai,
gyvename linksmai.

Mums gera čia šokti, dainuoti,
čia žaidžiam, čia supam lėles.
Mes sakom tau ačiū, darželi,
Už mūsų vaikystės dienas.

Žilvičio mes vaikai,
gyvename linksmai.
Žilvičio mes vaikai,
gyvename linksmai.

Muzika ir žodžiai
Reginos Vedlugienės

LOPŠELIO – DARŽELIO BENDRUOMENĖS ŠVENTĖS, PRAMOGOS, TRADICIJOS

Mėnuo Tema
Rugsėjis Rugsėjo 1 – osios šventė „Vėl visi drauge“; Panevėžio miesto gimimo diena; Lopšelio-darželio „Žilvitis“ gimimo diena.
Spalis Rudenėlio šventė; Susitikimas su kaimyninių mokyklų pradinių klasių mokytojomis –mokinių koncertas; Gyvūnų globos diena – kelionė į Panevėžio gamtos namus.
Lapkritis Išvyka į Ramygalos kapines – žvakučių uždegimas ant primirštų ir nelankomų kapų.
Gruodis Baltojo Angelo diena; Kalėdų eglutės įžiebimo šventė; Kalėdiniai renginiai; Medžių puošimo šventė.
Sausis Atsisveikinimo su eglute šventė – Trys Karaliai; Laisvės gynėjų diena – pilietinė akcija „Žvakutės languose“.
Vasaris  Žiemos šventė; Užgavėnės; Aš ir vasario 16 – oji.
Kovas Atvirų durų savaitėlė; Kaziuko mugė; Gražiausioji šalelė Lietuva; Žemei reikia draugų; Paukščių sugrįžimo šventė – Gandrinės.
Balandis Balandis – sveikatingumo mėnuo; Juokų diena; Tarptautinė vaikų knygos diena; Velykų šventė – Zuikių margučiai; Žemės diena – akcija-talka „Darom“;  Miesto darželių varžybos „Olimpinės viltys“.
Gegužė Popietės mamyčių dienai, šeimos dienai paminėti; Kelionė po Panevėžio regioną; Atsisveikinimo su darželiu šventė.
Birželis Vaikų gynimo diena lopšelyje-darželyje, mieste; Tėvelio diena; Rasos šventė – Joninės.
Liepa Lietuvos Karalius – Mindaugas; Laumės juosta.
Rugpjūtis Gandrų išskridimo diena.

Per visus mokslo metus kiekvieną mėnesio paskutinį trečiadienį lopšelyje-darželyje vyksta darželio grupių vaikų ir pedagogų teatrai vaikams ir tėvams. „Koridoriaus galerijoje“ organizuojamos darželio grupių vaikų ir visų pedagogų darbų parodėlės pagal metų laikus. Vieną kartą per mėnesį vaikai lopšelyje-darželyje gali pamatyti Panevėžio miesto ir kitų respublikos miestų profesionalių aktorių spektaklius. Vyresniųjų grupių vaikai dalyvauja išvykose,parodose, susitinka su socialiniais partneriais.