2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. I ketv. finansinės ataskaitos

2019 m. II ketv. finansinės ataskaitos

2019 m. III ketv.  aiškinamasis raštas