Lopšelyje-darželyje teikiamos ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos.

 

Logopedo teikiamos paslaugos

 • kalbos sutrikimų diagnostika ir korekcija;
 • kalbos sutrikimų prevencija;
 • mokytojų ir ugdytinių tėvų konsultavimas kalbos ugdymo, kalbos sutrikimų prevencijos klausimais;
 • metodinių rekomendacijų rengimas.

 

Meninio ugdymo mokytojo teikiamos paslaugos

 • muzikinio ugdymo organizavimas, poreikio muzikuoti aktyvinimas;
 • muzikinių, meninių gebėjimų tobulinimas;
 • muzikinio ugdymo individualizavimas pagal vaikų gebėjimus, amžių, kūrybinę vaizduotę;
 • muzikinės veiklos derinimas su grupės veikla;
 • neverbalinių emocinio bendravimo priemonių įtvirtinimas;
 • švenčių, renginių organizavimas;
 • vaikų rengimas muzikiniams projektams, konkursams, renginiams.

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS:

 • Pažymų apie darbo užmokestį išdavimas.
 • Pažymų apie einamas pareigas, darbo stažą išdavimas.