Lopšelyje-darželyje teikiamos ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos.

 

Logopedo teikiamos paslaugos

 • kalbos sutrikimų diagnostika ir korekcija;
 • kalbos sutrikimų prevencija;
 • mokytojų ir ugdytinių tėvų konsultavimas kalbos ugdymo, kalbos sutrikimų prevencijos klausimais;
 • metodinių rekomendacijų rengimas.

 

Bendrosios praktikos slaugytojo teikiamos paslaugos

 • pirmosios pagalbos teikimas (prireikus kviečia specialiąsias tarnybas);
 • lopšelio-darželio administracijos, vaiko tėvų(globėjų) informavimas apie nelaimingą atsitikimą;
 • ligų, nelaimingų atsitikimų prevencija;
 • vaikų mitybos tinkamas organizavimas;
 • lopšelio-darželio bendruomenės sanitarinis švietimas;
 • pedagogų ir tėvų konsultavimas;
 • priežiūros vykdymas organizuojant vaikų darbo ir poilsio režimą, maitinimą, fizinį krūvį kūno kultūros veikloje;antropometrinių duomenų tyrimas ir analizė;
 • rekomendacijų dėl vaikų sveikatos teikimas teisėtiems vaiko atstovams;
 • rekomendacijų rengimas bendruomenei vaikų sveikatos palaikymo ir stiprinimo klausimais.

 

Meninio ugdymo pedagogo teikiamos paslaugos

 • muzikinio ugdymo organizavimas, poreikio muzikuoti aktyvinimas;
 • muzikinių, meninių gebėjimų tobulinimas;
 • muzikinio ugdymo individualizavimas pagal vaikų gebėjimus, amžių, kūrybinę vaizduotę;
 • muzikinės veiklos derinimas su grupės veikla;
 • neverbalinių emocinio bendravimo priemonių įtvirtinimas;
 • švenčių, renginių organizavimas;
 • vaikų rengimas muzikiniams projektams.

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS:

 • Pažymų apie darbo užmokestį išdavimas.
 • Pažymų apie einamas pareigas, darbo stažą išdavimas.