Mokesčio įstaigos reikmėms paskirstymas, panaudojimas 

Mokesčio paskirstymas 2019 m. I-III ketvirčiai

Mokesčio įstaigos reikmėms paskirstymas, panaudojimas 2019 m.

2018 metų metinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

       Pinigų srautų ataskaita

       Grynojo turto pokyčio ataskaita

2017 metų metinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita I dalis

Finansinės būklės ataskaita II dalis

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita I dalis

Pinigų srautų ataskaita II dalis

Grynojo turto pokyčių ataskaita