2023 metų finansinės ataskaitos

Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita 2023 m.

Mokėtinų sumų ataskaita 2023 m.

Aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitų 2023-12-31

2022 metų finansinės ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2022.09.30

Forma Nr.1 2022.09.30

Forma Nr2 2022.09.30

Mokesčio įstaigos reikmėms paskirstymas, panaudojimas 

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimo ataskaita 2023

Mokesčio įstaigos reikmėms paskirstymas ir panaudojimas 2022 m.

Mokesčio lėšų paskirstymas, panaudojimas 2021 m.

Mokesčio  lėšų panaudojimas 2020 m.

Mokesčio lėšų paskirstymas 2019 m. I-III ketvirčiai

Mokesčio lėšų įstaigos reikmėms paskirstymas, panaudojimas 2019 m.

2018 metų metinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. I ketv.  finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. II ketv.  finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

      

      2017 metų metinės ataskaita

 

2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. ataskaitų rinkinys