Mokesčio paskirstymas 2019 m. I-III ketvirčiai

Mokesčio įstaigos reikmėms paskirstymas, panaudojimas 2019 m.

2018 metų metinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinės būkles ataskaita I dalis

Finansinės būkles ataskaita II dalis

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita I dalis

Pinigų srautų ataskaita II dalis

Grynojo turto pokyčio ataskaita

2017 metų metinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita I dalis

Finansinės būklės ataskaita II dalis

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita I dalis

Pinigų srautų ataskaita II dalis

Grynojo turto pokyčių ataskaita