Mokesčio įstaigos reikmėms paskirstymas, panaudojimas 

Mokesčio įstaigos reikmėms paskirstymas ir panaudojimas 2022 m.

Mokesčio lėšų paskirstymas, panaudojimas 2021 m.

Mokesčio  lėšų panaudojimas 2020 m.

Mokesčio lėšų paskirstymas 2019 m. I-III ketvirčiai

Mokesčio lėšų įstaigos reikmėms paskirstymas, panaudojimas 2019 m.

2018 metų metinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. I ketv.  finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. II ketv.  finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

      

      2017 metų metinės ataskaita

 

2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. ataskaitų rinkinys