Panevėžio m. savivaldybės tarybos sprendimas dėl atlyginimo už vaikų maitinimą ir ugdymą 2022-09-01

Vaikų priėmimo tvarkos aprašo 2021-05-26 Nr.1-180 redakcija

Vaikų priėmimo tvarkos aprašas 2018-09-27 Nr. 1-290

Vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas 2018-02-02 Nr. A-84(4.1E)

Savivaldybės sprendimas dėl vaikų priėmimo 2015-01-29 Nr. 1-8

Atlyginimo už vaikų išlaikymą nustatymo tvarkos aprašas 2014-10-23 Nr.1-312

Savivaldybės sprendimas dėl atlyginimo už vaikų išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2013-04-23 Nr. 1-128

Atlyginimo už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ nustatymo tvarkos aprašas 2013-04-30 Nr. V-13

Vaikų priėmimo į ugdymo mokyklų grupes tvarkos aprašas savivaldybės 2013-12-19 Nr. 1-424

Savivaldybės sprendimas dėl mokesčio už maitinimą ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo 2010-01-21 Nr. 1-46-3