Ugdymo procese diegiamos naujovės vadovaujantis ugdymo programomis, naujomis metodinėmis rekomendacijomis. Jos derinamos tarpusavyje, pritaikomos prie įstaigos kaitos ugdomųjų momentų, šeimos poreikių. Pedagogai dirba komandomis, rengia projektus, kurie skatina kurti šiuolaikiškas ugdymo sąlygas, tobulinti ugdymo procesą.

 

Vykdomi projektai

  • Grupių vaikų ir suaugusiųjų teatrai integruojant sveikatinimo, neigiamų socialinių veiksnių, patyčių prevenciją;
  • Vasaris – sveikatos mėnuo;
  • Atvirų durų savaitėlė;
  • Žemės diena;
  • Saugūs ir sveiki mokykloje.

 

Nuo 2003 m. priešmokyklinių grupių vaikai dalyvauja tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“. 2005 m. sausio mėnesį įstojome į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, dalyvavome projekte „Sveika mokykla“. 2006 m. sausio mėn. lopšelis-darželis įstojo į respublikinę ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociaciją „Sveikatos želmenėliai“. Dalyvavome projekte „Dantukas ir draugai”, „Įveikiame kartu“.