1983 m. rugsėjo 6 d. naujas Panevėžio miesto lopšelis-darželis „Žilvitis“, išaugęs Pilėnų mikrorajone, atvėrė duris miesto vaikams. Tuo metu tipinis 280 vietų lopšelis-darželis nebuvo visiškai užpildytas. 1983 m. rugsėjo 6 d. trijose lopšelio ir keturiose darželio grupėse buvo 105 vaikai. Darbą pradėjo 14 pedagoginio personalo darbuotojų. Pirmoji lopšelio-darželio vedėja – Vitalija Karinauskienė, kuri lopšelio-darželio išore ir vidumi pradėjo rūpintis nuo 1983 m. liepos 6 dienos. Vitalija Karinauskienė įstaigai vadovavo iki 1984 m. balandžio mėnesio. Nuo 1984 m. balandžio 20 d. lopšelyje-darželyje pradėjo darbą antroji vedėja Zita Čeikauskienė. 1984 m. rugsėjo 1 diena. Vaikų skaičius lopšelyje-darželyje išaugo iki 280, o pedagoginio personalo iki 29 darbuotojų. Į įstaigą susirinko darbuotojai su įvairia profesine patirtimi, stažu, motyvacija. 1984 m. lapkričio pirmomis dienomis lopšelį-darželį paliko vedėja Zita Čeikauskienė.
1984 m. lapkričio 10 d. lopšelio-darželio vedėjo pareigas perėmė Zita Bulkauskienė, kuri subūrė tuometį jauną kolektyvą bendram siekiui.
1985 metai. Besikuriančiam lopšeliui-darželiui labai reikėjo paramos. Padėjo ugdytinių tėvai, darbuotojų šeimos ir tuo metu prasidėjusi draugystė su įstaigos šefais – Panevėžio elektros tinklais ir Teritorine vandentiekio kanalizacijos valdyba. Bendradarbiavimas su jais buvo paskatinimas renkantis įstaigos ugdymo kryptis.
1986 metai. Pertvarkos pradžia. Iki tų metų gyvavęs socialistinis lenktyniavimas užleido vietą įstaigų kūrybinei veiklai. Lopšelis-darželis pasirinko estetinio ugdymo kelią.
1987 m. rugsėjis – duris praverė pasakų kambarys.
1988 m. rugsėjo 6 diena – auklėtoja Elvyra Pluktienė sukūrė lopšelio-darželio „Žilvitis“ emblemą.
1989 m. kovas –  tarpininkaujant auklėtojai Vitalijai Kairienei, pradėjome susirašinėti su Čekoslovakijos lopšeliu-darželiu „Moterska škola“.
1990 metai. Mūsų šefai Elektros tinklai gera valia skyrė įstaigai paskutinę paramą, kurią panaudoję įsigijome sportinio inventoriaus – treniruoklių – visoms lopšelio-darželio grupėms. Tai paskatino įstaigos veiklą nukreipti fizinio aktyvumo, sveikatos stiprinimo ugdymui.
1991 m. gruodis. Pradėti organizuoti darželio grupių teatrai vaikams, tėveliams. Paskutiniais mėnesio trečiadieniais rengta teatro diena, į kurią kviesti ir mikrorajono vaikai. Tai jau tapo tradicija.
1992 m. vasario 16-oji. Pradėjome bendradarbiauti su Panevėžio konservatorijos pagrindine mokykla.
1993 m. rugsėjo 6 diena. Popiežiaus apsilankymo Lietuvoje metu paminėjome lopšelio-darželio dešimtmetį.
1994 m. sausio 22 diena. Auklėtoja Sandra Petronienė baigė Panevėžio sveikatos mokyklos 2 savaičių kursus. Pirmieji mieste pradėjome dirbti ir domėtis sveika gyvensena, bendradarbiauti su gydytoja Nijole Ryžkoviene.
1995 m. kovo 17 diena. PanTV laida „Šepetukas“ filmavo ir rengė transliacijai „Boružėlės“ grupės spektaklį „Voverytės dovana“. Teatrui vaikus parengė auklėtoja Jūratė Palilionienė.
1996 m. spalio 2 diena – Mokytojo diena. Rinkome šauniausią lopšelio-darželio auklėtoją. Šauniausia auklėtoja – Jolanta Subatienė.
1997 m. kovo 3 diena. Pirmą kartą organizuotas Kaziuko turgus, kuris tapo tradicija.
1998 m. rugsėjo 6 diena. Lopšelio-darželio 15 metų gimtadienio dovana – darželinukų krepšinio varžybose iškovota I vieta, krepšinio šventėje, kuri vyko Sporto rūmuose, dalyvaujant Arvydui Saboniui, iškovota II vieta. Vaikus parengė auklėtojos Ona Žilienė, Vaiva Tauterytė.
1999 m. lapkričio 11 diena. Organizavome bendrą renginį ir pradėjome bendradarbiauti ir draugauti su Panevėžio lopšeliu-darželiu „Žilvinas“.
2000 m. balandžio 13 diena. Panevėžio miesto biblinių vaidinimėlių konkursas. „Dobilėlio“ grupės keturmečiai vaikai grįžo su II vietos diplomu. Vaikus parengė auklėtoja Ona Žilienė.
2001 m. rugsėjo 25 diena. Klubo „Taktas“ treneris Kęstutis Čepaitis pradėjo mokyti vaikus šokio elementų.
2002 m. rugsėjo 1 diena. Pradėjome įgyvendinti ŠMM patvirtintą Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą. Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Violeta Gasparkienė, Marytė Dargužienė.
 
2003 m. spalis. Pradedame įgyvendinti tarptautinę socialinių įgūdžių programą „Zipio draugai“. Su šia programa dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogės Violeta Gasparkienė, Marytė Dargužienė.
2004 m. spalio 7 diena. Parengta ir PPRC patvirtinta vaikų sveikatos stiprinimo programa „Noriu augti sveikas“.
2005 m. gegužės 6 diena. Respublikiniame vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Tramtatulis“ keturmetė Gabrielė buvo pripažinta geriausia pasakotoja tarp respublikos jauniausių konkurso dalyvių. Gabrielę parengė auklėtoja Ona Žilienė.
2006 m. sausio 16 diena. Įstojome į Respublikinę ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociaciją „Sveikatos želmenėliai“.
2007 m. rugsėjo 1 diena. Pradėjome organizuoti ugdymo procesą vadovaudamiesi parengta ir patvirtinta lopšelio-darželio „Žilvitis“ Ikimokyklinio ugdymo programa. Lapkričio 5 diena – dalyvavome Šiauliuose pirmame LR lopšelių-darželių „Žilvitis“ susitikime – seminare „Pažinkime vieni kitus“, pasirašėme bendradarbiavimo sutartis.
2008 m. rugsėjo 6 diena. Visus darbus skyrėme lopšelio-darželio „Žilvitis” jubiliejiniam 25-ajam gimtadieniui. Negalime pamiršti buvusių lopšelio-darželio vadovų, darbuotojų bei ugdytinių. „Žilvičio’ veiklos istorija neįsivaizduojma be jų indėlio.
2009 m. balandžio 27 diena. „Žuvytės“ grupės tėvelis A.Kunigel papuošė lopšelio-darželio teritoriją medinėmis skulptūromis. Bendram reikalui talkino visa bendruomenė.
2010 m. balandžio 1 diena. Pasirašomi pirmi aktai, pirmos sutartys dėl lopšelio-darželio „Žilvitis“ renovacijos už Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšas infrastruktūrai gerinti. LR ŠMM atstovų teigimu, esame viena iš 60 renovuojamų šalies ikimokyklinių įstaigų, kurių projektai bus baigti 2012-aisiais metais.
2011 m. gegužė. Pradėti projekto I ir II etapo remonto darbai: kapitaliai renovuoti sanitariniai mazgai, virtuvėlės. Įrengtas kambarys metodinei veiklai, kapitaliai suremontuota viena lopšelio grupė. Vėlavo III etapas – baldai, kompiuterinė technika.
2012 m. lapkričio 7 diena – gausus būrys pedagogų iš visos Lietuvos lopšelių-darželių, kuriuos sieja vienas pavadinimas – „Žilvitis“, susirinko Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ į respublikinę konferenciją. Vyko šeštasis „Žilvičių” susitikimas.
2013 m. rugsėjo mėnuo – šventėme lopšelio-darželio 30-metį. Prisiminimai, susitikimai, pramogos, muzika…
2014 m. spalio mėnuo – visos lopšelio-darželio auklėtojos tapo Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai” narėmis.
2015 m. rugsėjo 30 d. – plėtėsi papildomas ugdymas. Greta choreografijos, krepšinio treniruočių pradėta mokyti anglų kalbos. Pilnos grupės. Netenkiname tėvelių išaugusio susidomėjimo ir poreikio.
2016 m.rugsėjo 2 d. – direktorė Zita Bulkauskienė, vadovavusi lopšeliui-darželiui 32 metus,  atsisveikina su lopšeliu- darželiu „Žilvitis”.
2017 m. sausio 27 d. – lopšeliui-darželiui vadovauti pradeda direktorė Lina Budreikaitė.
2018 m. rugsėjo mėnuo – šventėme lopšelio-darželio 35-metį. Knygos “100 ketureilių Lietuvai” pristatymas, palinkėjimai darželiui, kilimas iš gamtinių medžiagų, iškilmingas vėliavos pakėlimas, lėlių vežimo teatro spektaklis bendruomenei!
Nuo 2017 m. kasmet pavasarį švenčiame ŽAVADIENĮ. Tai bendruomenės šventė, kurios metu vyksta įvairios sportinės varžybos, atrakcijos, kepame blynus.
Nuo 2019 m.  kasmet įstaigoje vyksta projektas “Žibintas rudeniui”. Visą paskutinę spalio ir pirmąją lapkričio mėn. savaites kieme dega moliūgai-žibintai.
2022 m. įrengtos lauko klasės, menininkų erdvė, lauko bibliotekėlė.
2023 m. lopšelis-darželis “Žilvitis” tapo AKTYVIA MOKYKLA ir SVEIKATĄ TAUSOJANČIA MOKYKLA.