Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 3 iki 6 metų. Ugdymo procesas orientuotas į visuminį vaiko ugdymą. Vaikai įtraukiami į kūrybinę, sportinę, kultūrinę bei pažintinę veiklą. Dinamiška, informatyvi, psichologiškai ir fiziškai saugi ugdymo aplinka padeda užtikrinti visapusišką vaikų vystymąsi. Pagrindinis vaiko gyvenimo būdas – žaidimas, tai natūrali vaiko būsena. Žaidžiant ugdomi pažinimo gebėjimai, lavinami judėjimo įgūdžiai, susipažįstama su aplinkiniu pasauliu ir savo vieta jame. Žaislai ir priemonės veiklos centruose žadina vaizduotę, išjudina visus pojūčius. Eksperimentuodami, ieškodami ir atrasdami, vaikai patys, savais būdais patikrina, ar tie sprendimai teisingi, pasisemia informacijos. Taip įpranta rinktis, pamatyti, įveikti sunkumus, kritiškai mąstyti ir formuoti sąvokas.

 

Ikimokyklinio amžiaus grupės tikslas – modernizuoti ugdymo turinį, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius, puoselėti vaiko galias, lemiančias jo integracijos į visuomenę (socializacijos) sėkmę.

 

Maksimalus vaikų skaičius grupėje – 20
Vaikų skaičių grupėje nustato steigėjas.