Ikimokyklinio ugdymo programa PO ŽILVIČIU

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 3 iki 6 metų. Ugdymo procesas orientuotas į visuminį vaiko ugdymą. Vaikai įtraukiami į kūrybinę, sportinę, kultūrinę bei pažintinę veiklą. Dinamiška, informatyvi, psichologiškai ir fiziškai saugi ugdymo aplinka padeda užtikrinti visapusišką vaikų vystymąsi. Pagrindinis vaiko gyvenimo būdas – žaidimas, tai natūrali vaiko būsena. Žaidžiant ugdomi pažinimo gebėjimai, lavinami judėjimo įgūdžiai, susipažįstama su aplinkiniu pasauliu ir savo vieta jame. Žaislai ir priemonės veiklos centruose žadina vaizduotę, išjudina visus pojūčius. Eksperimentuodami, ieškodami ir atrasdami, vaikai patys, savais būdais patikrina, ar tie sprendimai teisingi, pasisemia informacijos. Taip įpranta rinktis, pamatyti, įveikti sunkumus, kritiškai mąstyti ir formuoti sąvokas.

Darželio grupės tikslas – kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius, puoselėti vaiko galias, lemiančias jo integracijos į visuomenę (socializacijos) sėkmę.

Darželio grupės formuojamos:

nuo 2 m. iki pradinio ugdymo pradžios (ne daugiau 16 vaikų)

nuo 3 m. iki pradinio ugdymo pradžios (ne daugiau 20 vaikų)

3-4 m. (ne daugiau 20 vaikų)

4-5 m. (ne daugiau 20 vaikų)

5-6 m. (ne daugiau 20 vaikų)

 

Darželio grupės dienos ritmas

7:00-8:00     Labas rytas. Vaikų sutikimas, pasisveikinimas, žaidimai, ryto mankšta.
8:00-9:00     Ruošimasis pusryčiams, pusryčiai
9:00-9:15      Pasiruošimas ugdomajai veiklai
9:15-9:45       Ugdomoji individuali veikla, žaidimai.

9:45 – 10:30   Individuali vaikų veikla
10:30-10:45   Priešpiečiai.
10:45-11:55    Ruošimasis į lauką, pasivaikščiojimas, žaidimai, grįžimas į grupę.
11:55-12:30    Ruošimasis pietums, pietūs
12:30-15:00   Pogulis, poilsis.
15:00-15:20    Laipsniškas kėlimasis, savitvarka.
15:20-16:10    Pasiruošimas vakarienei, vakarienė,
16:10-17:48    Žaidimai grupėje / lauke. Viso gero, darželi.

Muzikos ir kūno kultūros valandėlės – pagal tvarkaraštį

Logopediniai užsiėmimai – pagal tvarkaraštį