Lopšelis-darželis “Žilvitis” 2021 metais dalyvauja projektuose:

 • Besimokančių darželių tinklas
 • “Sveikata visus metus 2021”
 • “Sveikatos želmenėliai”
 • Tarptautinis kūrybinių darbų projektas ,,Aš – rašytojas”
 • Tarptautinis švietimo įstaigų bendruomenių emocinės raiškos ir jausmų projektas „Šypsena – kelias į draugystę“
 • Tarptautinis ikimokyklinio, priešmokyklinio bei pradinio ugdymo įstaigų mokytojų, ugdytinių, švietimo pagalbos specialistų projektas “Drum drum drumbacelė”
 • Tarptautinis projektas ,,Aš myliu savo gimtą kalbą, o ar mylit ją jūs”
 • Respublikinis vaikų kūrybinių darbų projektas “Pinkim pynę, pūskim dūdą žilvitinę”
 • Respublikinis STEAM projektas “Mano namai namučiai”
 • Respublikinis projektas ,,Piešiam rankom ir pirštukais”
 • Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektas “Močiutės linksmieji žodeliai”
 • Respublikinė vaikų, mokytojų, tėvų (globėjų) virtuali kūrybinių darbų paroda “Lėlės iš kojinių”
 • Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, švietimo pagalbos specialistų skaitmeninių mokymo priemonių kūrimo projektas “Mažais žingsneliais į kalbos pasaulį”
 • Ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų respublikinis muzikinis projektas “Į muzikos šalį”
 • “Zipio draugai”, programa, skirta priešmokyklinio ugdymo vaikams
 • “Pienas vaikams”;
 • “Vaisiai vaikams”
 • ir kt.

 

Įstaigoje vykdomi tęstinės programos ir projektai:

 • Gyvenimo įgūdžių programa;
 • “Padėkim paukšteliams žiemą”
 • “Gražiausia Užgavėnių kaukė”;
 • “Guru guru į Kaziuko turgų”
 • “Sodinu ir auginu”;
 • “Margutis”;
 • Kovas – mėnuo be patyčių;
 • Žemės diena;
 • “Mes užaugsim dideli” (skirtas lopšelio grupių vaikams);
 • “Pradaryk mankštelę bus smagi dienelė”;
 • “Žavadienis”;
 • Lopšelio-darželio gimtadienis
 • “Žibintas rudeniui”
 • “Smagi diena su Smart lenta”

Nuo 2005 m. esame Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo nariai, dalyvaujame projekte „Sveika mokykla“.

Nuo 2006 m. esame respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariai.