Ugdymo procese diegiamos naujovės vadovaujantis ugdymo programomis, naujomis metodinėmis rekomendacijomis. Jos derinamos tarpusavyje, pritaikomos prie įstaigos kaitos ugdomųjų momentų, šeimos poreikių. Pedagogai dirba komandomis, rengia projektus, kurie skatina kurti šiuolaikiškas ugdymo sąlygas, tobulinti ugdymo procesą, stiprinti vaikų sveikatą.

 

2018-2019 mokslo metais vykdomi projektai

 • Grupių vaikų ir suaugusiųjų teatrai integruojant sveikatinimo, neigiamų socialinių veiksnių, patyčių prevenciją;
 • Vasaris – sveikatos mėnuo;
 • Atvirų durų savaitėlė;
 • Žemės diena;
 • Saugūs ir sveiki mokykloje;
 • “Pradėk dienelę su mankštele”;
 • “Mes užaugsim dideli” (skirtas lopšelio grupių vaikams);
 • “Zipio draugai”, programa, skirta priešmokyklinio ugdymo vaikams;
 • “Žavadienis”;
 • “Pienas vaikams”;
 • “Vaisiai vaikams”.

Nuo 2005 m. esame Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo nariai, dalyvaujame projekte „Sveika mokykla“.

Nuo 2006 m. esame respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariai.