Ankstyvasis ugdymas teikiamas vaikui ir skiriamas šeimai, auginančiai vaiką nuo 1 iki 3 metų. Vaiko raida iki 3 metų labai sparti, intensyvi, netolygi, todėl tėvai ir pedagogai turi gerai išmanyti vaiko vystimosi dėsningumus, kad gebėtų mažyliui sudaryti optimalias ugdymo(si) sąlygas ir patenkintų svarbiausius vaiko poreikius: emocinius, pažinimo, žaidimo ir judėjimo.

 

Ankstyvojo amžiaus grupės tikslas – šeimos ir pedagogų bendromis pastangomis garantuoti ugdytiniui kokybišką globą ir ugdymą, atkreipti dėmesį į svarbiausius vaiko poreikius, ugdyti kiekvieno vaiko asmenybę, skatinant bendravimą, savarankiškumą.

 

Lopšelinio amžiaus vaikų grupės komplektuojamos pagal amžių: nuo 1 – 2 metų ir 2 – 3 metų
Maksimalus vaikų skaičius grupėje – 10 vaikų ir 15 vaikų.
Vaikų skaičių grupėje nustato steigėjas.