Ankstyvasis ugdymas teikiamas vaikui ir skiriamas šeimai, auginančiai vaiką nuo 1 iki 3 metų. Vaiko raida iki 3 metų labai sparti, intensyvi, netolygi, todėl tėvai ir pedagogai turi gerai išmanyti vaiko vystymosi dėsningumus, kad gebėtų mažyliui sudaryti optimalias ugdymo(si) sąlygas ir patenkintų svarbiausius vaiko poreikius: emocinius, pažinimo, žaidimo ir judėjimo.

Ankstyvojo amžiaus grupės tikslas – šeimos ir pedagogų bendromis pastangomis garantuoti ugdytiniui kokybišką globą ir ugdymą, atkreipti dėmesį į svarbiausius vaiko poreikius, ugdyti kiekvieno vaiko asmenybę, skatinant bendravimą, savarankiškumą.

Lopšelinio amžiaus vaikų grupės komplektuojamos pagal amžių:

nuo 1 – 2 metų (ne daugiau 10 vaikų),

nuo 1 m. iki pradinio ugdymo pradžios (ne daugiau 12 vaikų)

2 – 3 metų (ne daugiau 15 vaikų)

Lopšelio grupės dienos ritmas

7:00-8:30      Labas rytas. Vaikų sutikimas, pasisveikinimas, žaidimai, rytinė mankšta.
8:30-9:00      Ruošimasis pusryčiams, pusryčiai.
9:00-10:00    Ugdomoji veikla – ryto ratas, vaikų pasirinkta ar mokytojo pasiūlyta veikla.
10:00-10:15   Priešpiečiai

10:15-11:30    Ruošimasis į lauką, pasivaikščiojimas, žaidimai, grįžimas į grupę.
11:30-12:10    Ruošimasis pietums, pietūs.
12:10-15:00   Poilsis, miegas.
15:00-15:30   Laipsniškas kėlimasis, savitvarka.
15:30-16:00   Žaidimai.
16:00-16:30   Vakarienė. Individuali veikla
16:30-17:30   Žaidimai grupėje / lauke. Viso gero, darželi.

Muzikos ir kūno kultūros valandėlės – pagal tvarkaraštį