Panevėžio lopšelio-darželio „Žilvitis“ darbo tvarkos taisyklės

Metinis veiklos planas 2015 metams

Informacija apie 2009-2010 m. veiklą

2014 – 2016 metų strateginis veiklos planas

2013 – 2014 mokslo metų metodinės veiklos planas

Metinis veiklos planas 2014 metams

2013 metų veiklos ataskaita

Veiklos planas 2014 mokslo metams

Veiklos planas 2013 mokslo metams

2010 metų veiklos ataskaita

2011 metų švietimo ir ugdymo programa

2009 metų direktorės ataskaita apie įstaigos veiklą

2010 metų švietimo ir ugdymo programa